Dødsannonsen

Dødsfall kunngjøres gjennom en dødsan­nonse i en eller flere aviser. Ønsker de etter­latte at seremo­nien skal finne sted i stillhet, kan annonsen rykkes inn etter at gravferden har funnet sted. Avdøde kan også ha bedt om at dødsfallet ikke kunngjøres.

Erfaring viser at det kan være en god støtte i sorgen med åpenhet omkring omsten­dig­he­tene og delta­gelse fra personer utenfor den nærmeste familien. Det er de etter­latte som tar den endelige beslut­ningen om kunngjø­ring av dødsfallet. Dødsan­nonsen kan rykkes inn så snart tid og sted for seremo­nien er bestemt. Vi er behjel­pelig med utfor­ming og oversen­delse av annonsen.

Comments are closed.