Gravsted

Alle har rett til fri grav i 20 år. Etter­latte har råderett over gravstedet ut feste­tiden. Når feste­tiden er over går graven tilbake til kirke­gården. Hvis ønskelig, kan feste­tiden forlenges.

Kirke­gårds­ved­tekter og lokale bestem­melser kan inneholde særlige regler. Spør oss hva som gjelder på den aktuelle gravlunden.

Comments are closed.